Alla lärare på Shalan har lång erfarenhet av ashtangayoga. Vi har under många års tid utforskat metoden, både genom det dagliga utövandet på mattan, men också genom att integrera yogan i våra liv i stort. Vi har genomgått både grundläggande och kompletterande lärarutbildningar och flera av oss har under längre perioder vistats i Mysore där vi yogat vid KPJAYI, medan andra har fördjupat sig för andra seniorteachers på olika håll i världen. Vår ingång är att utgångspunkten för att lära ut är att fortsätta vara student. Inom yoga blir man aldrig fullärd och vi ser det som en självklarhet att närma oss det vi gör med nyfikenhet och öppet sinne. Därför fortsätter vi kontinuerligt att fördjupa oss inom alla de spännande områden yogan tangerar.

Version 3

Olle Bengtström

Olle Bengtström är Shalans grundare och huvudsaklige lärare. Han har praktiserat yoga sedan slutet på 90-talet och undervisat på heltid sedan 2003. Olle sökte sig tidigt till internationella lärare, framför allt italienske Lino Miele. Han har också vistats längre perioder i Mysore där han praktiserat hos Sri K. Pattabhi Jois. På senare år har Olle funnit stor inspiration i mötet med Richard Freeman, för vilken han gått flera vidareutbildningar. Han fördjupar sig också kontinuerligt inom det mesta som är yogarelaterat och har bland annat studerat filosofi och chanting för Dr Jayashree, indisk filosofi vid Oxford University och anatomi för Leslie Kaminoff.

Olle praktiserar såväl som lär ut Ashtangayogans Primary, Intermediate och Advanced Series. Han har god kännedom om anatomi och lång erfarenhet av att anpassa den fysiska formen utifrån individuella behov. Han har också stora kunskaper i hur yoga kan användas terapeutisk även vid svårare skador och sjukdomar och har bland annat genomgått en längre utbildning i yoga för cancerpatienter.

Olle har en bakgrund inom idrotten där han själv tävlat på elitnivå inom både skidor och cykel, men också arbetat som mental tränare för bland annat svenska landslaget i mountainbike. Han har en universitetsexamen i idrottspedagogik och idrottspsykologi och har tidigare arbetat med utbildning för såväl privatpersoner och företag samt är utbildad massör.

9dthumb_IMG_0945_1024

Lisa Bengtström

Lisa Bengtström är grundare och delägare i Shalan. Hon började med Ashtangayoga 2001 och har arbetat med yoga på heltid sedan 2005.

Lisa har ett stort intresse för yogapsykologi liksom kopplingen mellan yoga, buddhism och sekulär mindfulness. Hennes främsta lärare är Richard Freeman för vilken hon genomgått flera lärarutbildningar. Hon har också funnit stor inspiration i mötet med de buddhistiska lärarna Stephen och Martine Batchelor. Lisa har flera års universitetsstudier bakom sig och har bland annat avslutat den grundläggande treåriga delen av Psykologprogrammet, varav en längre praktikperiod inom mindfulness. 

Lisa undervisar under våren 2016 i första hand på mysoreklasser med assistans i Primary och Intermeditate series. Hon är också involverad i de flesta temaklasser, fördjupningskurser och workshops som Shalan arrangerar och finns ofta med jämte Olle på dessa.  Lisa är också den som sköter det mesta av det praktiska på Shalan och oftast den du har kontakt med via mail eller runtomkring klasserna.

Version 2

Carolina Lodeiro

Carolina Lodeiro testade yoga under en av sina långa vistelser i Indien. Hon fortsatte därefter utöva Kundalini och Hathayoga under ett antal år innan hon blev övertalad att testa Ashtangayoga och fastnade för det. Carolina har praktiserat på Shalan sedan 2008 och fördjupar sig kontinuerligt genom fördjupningar och workshops i både vår och andra lärares regi. Hennes huvudsaklige lärare är Olle men hon har de senaste åren också tillbringat flera längre perioder i Goa, Indien där hon praktiserat hos Rolf Naujokat.

Carolina har ett stort intresse för mat och miljöfrågor och tycker mycket om att resa. Hon är utbildad kostvetare och arbetar som hälsopedagog.

Carolina undervisar på Shalan sedan hösten 2014 och håller såväl ledda klasser, kurser och Mysore-klasser med assistans i såväl Primary som Intermediate series.

IMG_1291 - version 2 (2)

Pake Hall

Pake Hall leder meditationsundervisningen på Shalan. Han har sin grund i den zenbuddhistiska traditionen och har bland annat under många år verkat som ledare för Göteborgs Zen Center. Pake är också utbildad Mindfulnesslärare genom Center for Mindfulness Studies Sweden. Han har ett stort intresse för att föra samman meditation med socialt engagemang och är medlem av Zen Peacemakers Order samt certifierad kursledare inom Path of Freedom som inriktar sig på mindfulness inom kriminalvård. Pake håller regelbundet tysta meditationsretreats, kurser och workshops i egen regi. Han har också under flera år medverkat i P1’s Vid dagens början.

Pake är sedan 2009 också en dedikerad Ashtangayogautövare och har under sina år på Shalan vid flera tillfällen undervisat tillsammans med Olle på temat Yoga & Buddhism. Våren 2015 påbörjade han sin assistentutbildning för Olle och from 2016 håller han utöver meditationer även ledda klasser och kurser på Shalan.

IMG_2651 (1)

Anders Hellqvist

Anders Hellqvist har alltid tyckt om träning och höll under lång tid på med karate. Han var också aktiv som gympa- och spinningledare på Friskis & Svettis och det första mötet med yoga var då han testade Poweryoga på gymmet där han tränade. Den fysiska aspekten av yogan var det som i första hand gav inspiration och det som fick honom att söka sig till Shalan 2005. Sedan dess har han praktiserat regelbundet och allteftersom har intresset för yogans övriga delar växt sig starkare. Anders har deltagit på flertalet workshops, retreats, fördjupningar och workshops med gästlärare vi arrangerat. Han lever med sin fru och son i Vasastaden i Göteborg.

Anders assisterar from 2016 Olle på onsdagarnas Ledd stående & mysore.

IMG_3848

Kristin Andersson

Kristin mötte ashtangayogan 2001 och har varit en del av Shalan ända sedan vi hyrde vår första yogalokal 2003. Hon har i mer än 10 års tid regelbundet vistats längre perioder i Mysore där hon fördjupat sig i yoga vid Shri K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute. I Mysore har hon också funnit sina lärare i sanskrit, chanting och yogafilosofi som hon regelbundet återvänder till.

Kristin är utbildad beteendevetare med inriktning mot miljö och hållbar utveckling. När hon inte undervisar yoga tar hon olika uppdrag inom det området, studerar eller renoverar sitt torp i Närke.

Kristin har under många år undervisat på Shalans kurser och öppna klasser. För närvarande finns hon inte med på ordinarie schemat men kan komma att hoppa in som vikarie då det behövs.